Finn Schjøll - fra boken Stor Stemning

Finn Schjøll - fra boken Stor Stemning

Finn Schjøll -fra boken Stor Stemning

Finn Schjøll -fra boken Stor Stemning

Finn Schjøll - fra boken Stor Stemning

Finn Schjøll - fra boken Stor Stemning

Finn Schjøll - fra boken Stor Stemning

Finn Schjøll - fra boken Stor Stemning

Finn Schjøll - fra boken Stor Stemning

Finn Schjøll - fra boken Stor Stemning

Finn Schjøll - fra boken Stor Stemning

Finn Schjøll - fra boken Stor Stemning

Finn Schjøll - fra boken Stor Stemning

Finn Schjøll - fra boken Stor Stemning

Finn Schjøll - fra boken Stor Stemning

Finn Schjøll - fra boken Stor Stemning

Finn Schjøll - fra boken Stor Stemning

Finn Schjøll - fra boken Stor Stemning

Finn Schjøll - fra boken stor stemning

Finn Schjøll - fra boken stor stemning

Finn Schjøll - fra boken Stor Stemning

Finn Schjøll - fra boken Stor Stemning

Finn Schjøll - fra boken Stor Stemning

Finn Schjøll - fra boken Stor Stemning